Kami memberikan jaminan apabila dalam 7 hari barang yang di terima tidak sesuai  dengan yang di pesan, kami akan menggantinya apabila belum digunakan.