Apakah ada jaminan apabila barang yang saya terima tidak sesuai dengan pesanan?

Kami memberikan jaminan apabila dalam 7 hari barang yang di terima tidak sesuai  dengan yang di pesan, kami akan menggantinya apabila belum digunakan.